Wednesday, December 31, 2008

ေန႔သစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

မဂၤလာရွိေသာႏွစ္သစ္ပါလုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ေနရင္းေန႔သစ္ကုိသြားသတိရမိပါတယ္။ ေန႔သစ္အဖဲြ႔သားမ်ား အားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး အရာအားလုံးကုိရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းမႈျပဳအပ္ပါတယ္။ ေန႔သစ္ဆုိတာ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ၂၀၀၇ ေအာက္တုိဘာလ မွာဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့အဖဲြ႔ေလးတစ္ခုပါ။ အသင္း၀င္ေပါင္း ၂၇ ဦးရွိပါတယ္။ အသင္း၀င္အမ်ားစုဟာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ/ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါပုိးကူး စက္ခံထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေျပာလုိ႔ အသင္း၀င္ ၂၀ ေက်ာ္ သာရွိတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္စရာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ား အဖဲြ႔ (ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)ရဲ့ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္ ၂၅ ဦးမွာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိး ကူးစက္ခံ ထားရသူ ၁ ဦးရွိေနပါတယ္။ ၁၀၀ မွာ ၄ ဦးႏႈန္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္မ်ားရဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိပါထည့္ တြက္မယ္ဆုိရင္ ၁၀၀ မွာ ၈ ဦးႏႈန္းပါ။ ဒါကလည္းပဲ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ နည္းၿပီး တလင္တမယား စနစ္က်င့္သုံး သူမ်ားအတြက္ပုံေသတြက္ႏႈန္းပါ။ တလင္တမယားစနစ္မဟုတ္ပဲ ေဖာက္ျပန္မႈေတြသာ ရွိေနမယ္ ဆုိရင္ ကူးစက္ ႏုိင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အတက္ဘက္မွာ ပဲရွိပါတယ္။
ဖန္ငခရုိင္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သုံးသပ္ထုပ္ျပန္ခ်က္ အရ ဖန္ငခရုိင္မွာ အလုပ္သမား တစ္သိန္းေက်ာ္အထက္မွာ ရွိပါတယ္။ တစ္ရာ(၁၀၀) မွာ ရွစ္ (၈) ေယာက္ႏႈန္းသာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီ ကူးစက္ပ့်ံႏွံ ့ျခင္း ကုိခံေနရတယ္ဆုိရင္ တစ္ေထာင္ (၁၀၀၀) မွာ ရွစ္ဆယ္ (၈၀) ဦး တစ္ေသာင္း (၁၀၀၀၀) မွာ ရွစ္ရာ (၈၀၀) ဦး တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) မွာ ရွစ္ေထာင္ (၈၀၀၀) ဦးဟာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိး ကူးစက္ျခင္းကုိ ခံေနရဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ဖန္ငခရုိင္ေရာက္ ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမား တစ္သိန္းမွာ ရွစ္ေထာင္ (၈၀၀၀) ေက်ာ္ဟာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိး ကူးစက္ပ်ံ ႔ပြားျခင္းဒဏ္ ကုိခံထားေနရပါၿပီ။ ဖန္ငခရုိင္ လူထုက်န္းမာေရး ပညာေပးဌာန နဲ႔ ဇူလုိင္လမွာ ပူးတဲြ က်င္းပတဲ့က်န္းမာေရးပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြအရ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္ ဆယ္ဦးမွာတစ္ဦးသာ ေအအာဗီြ ေဆး၀ါး လက္ခံ ရရွိပါတယ္တဲ့ ပုိလုိ႔သာဆုိး၀ါးလာဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ လူနာဦးေရဟာလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားတုိးလာေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး အမ်ိဳးသား ၈ ဦးနဲ႔စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးရွိလာေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳအရ တီဘီ ေရာဂါသည္ ၅ ဦးကုိ ေသြးေဖာက္စစ္ၾကည့္ရင္ ၃ ဦးဟာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး ကူးစက္ျခင္းခံထား ရသူေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ နဲ႔ တီဘီေရာဂါ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ လည္း ထင္ရွားေစပါတယ္။တီဘီေရာဂါဘက္ကုိျပန္ၾကည့္ မယ္ဆုိျပန္ေတာ့လည္း ပုိးအသစ္ကူးစက္ျခင္းခံရတဲ့ တီဘီထက္ ေဆးယဥ္ပါး တဲ့တီဘီေရာဂါပုိးခံစားရသူ ဦးေရကုိပုိေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းေတြက ေဆးယဥ္ပါးတဲ့ တီဘီေရာဂါ ပုိး ကုိျဖစ္ေစႏုိင္သလည္း ဆုိတာေသေသခ်ာခ်ာ မသိရပါဘူး။ ကုိထြန္း ရဲ့အျဖစ္အပ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေဆးေသာက္ၿပီး ငါးလအၾကာမွာ သူေဌးေခၚေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေလွျပန္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးကုန္ခ်ိန္မွာ ကမ္းမကပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆးျပတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေရာဂါျပန္ထၿပီး အေျခအေနဆုိးရြားခ်ိန္မွာ မွ ျပန္ေတြ႔ဆုံခဲ့တာ ပါ။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားကပဲ သူ႔အသက္ကုိႏႈတ္ယူသြားခဲ့ပါတယ္။ရင္ထဲမွာ ထိခုိက္ျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ ပဲႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ၂၀၀၉ မွာေကာဘယ္လုိ အျဖစ္ဆုိးမ်ိဳးေတြကုိထပ္မံၾကံဳေတြ႔ရမယ္ဆုိတာ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး အက်ိဳးတရားေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါ လိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ေတြအေပၚမွာ အၾကင္တရားမ်ားနဲ႔ နားလည္ေဖးကူႏုိင္သူမ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆုံမွသာလွ်င္......။

Read more...

Sunday, December 28, 2008

ေျပးသူေျပး လဲသူလဲတဲ့ က်န္းမာေရးပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

တနဂၤေႏြေန႔မုိ႔ အလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ ႔ အလုပ္နားၾကတယ္။ အဲဒီေန႔ရက္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ က်န္းမာေရးပညာေပးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ကမ္းေျခနားက ပန္းရံဆုိက္တစ္ခုမွာ က်န္းမာေရး ပညာေပးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ ႔သားသမီးေတြနဲ႔ သားအိမ္ပုံ ဘယ္လုိရွိတယ္ မသိပါဘူး။ ကတ္ေၾကးနဲ႔ ကုိက္ထားတဲ့သားအိမ္ပုံကုိ ျပန္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အလဲြလဲြအမွားမွား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ( အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ က်န္းမာေရးဗဟုသုတကုိ သိေစခ်င္လုိ႔ပါ။) အမ်ိဳးသမီးသမီးမ်ားရဲ့ သားအိမ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရာသီစက္၀န္း အေၾကာင္းကုိအဓိကထားေဆြးေႏြးေပမယ့္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ သုံးဦး ေဆြးေႏြးပဲြတတ္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ထပ္ရွင္းျပျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားနဲ႔ ရွင္းျပတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ဦးအျပင္ အျခားသူမ်ားပါ ၀ုိင္းေဆြးေႏြးတာေၾကာင့္ မထင္မွတ္ပဲ စည္ကားသြားပါတယ္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၁ နာရီခန္႔အၾကာမွာ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ရေသးတာေၾကာင့္ လူမႈေရးစီးပြားေရး အေၾကာင္းကို ပန္းရံလုပ္သားၾကီးအခ်ဳိ ႔နဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားကဒ္ (ဘတ္) မရွိတာေၾကာင့္ ညဘက္ေတြမွာ တန္းလ်ားမွာ မအိပ္ရဲလုိ႔ ေတာထဲမွာ အိပ္ေနရေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ကေလးေတြ၊ သားသည္မိခင္ေတြနဲ႔ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္ေတြ အတြက္စုိးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါတယ္။ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ေတာ့ ႏွစ္ကုန္ရင္ အလုပ္ေတြ ရပ္ေတာ့ မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ ႔လည္း အျခားေနရာေတြေျပာင္းေရႊ ႔အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ စကားမဆုံးခင္မွာပဲလူေတြ တ၀ုန္း၀ုန္းထေျပးပါတယ္ ရုတ္တရက္လန္႔သြားပါတယ္။ ေသခ်ာေမးၾကည့္ ေတာ့မွရုံးကလာၾကိဳတဲ့ကားကုိ ရဲကားအမွတ္နဲ႔ ေျပးၾကတာပါတဲ့။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အားလည္းနာၿပီး စိတ္မေကာင္းလည္းျဖစ္မိပါတယ္။ သူတုိ႔ေန႔စဥ္ဒီလုိေျပးေနရတာကုိ လည္းကုိယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္။ ဒီလုိအျဖစ္ ေတြ ဘယ္အခ်ိန္အဆုံးသတ္မလည္း ဆုိတာ အေျဖမရွိေသးပါဘူး။

Read more...

ညွိဳးႏြမ္းၾကယ္


ဆူနာမီ ေလးႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမွာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းယူဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ InSightOut ရုံးကုိ ကေလးေတြ လုိက္ပုိ႔ရင္းနဲ႔ေရာက္သြားတယ္။ ကင္မရာအားလုံးကုိ ျပန္စစ္၊ သန္႔ရွင္း၊ ဘက္ထရီျဖည့္တာ ေတြၾကည့္ရင္း ေခါင္းေနာက္လာတယ္။ စာအုပ္စင္မွာ ညိွဳးႏြမ္းၾကယ္ ဆုိတဲ့ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္သုံးဘာသာနဲ႔ ေရးထုိးထားတဲ့ ဓာတ္ပုံစာအုပ္ေတြ႔တာနဲ႔ လွန္ၾကည့္ရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခံစားမႈကုိ ေပးတာေၾကာင့္ မွ်ေ၀တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကုိင္တဲ့ကင္မရာ 6.0 mega pixels ပဲရွိတာပါ အတတ္ႏုိင္ဆုံးနဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စာအုပ္ထဲက ပုံေတြကုိ ျပန္လည္ဓာတ္ပုံရုိက္ယူခဲ့တာပါ။ မူရင္းရုိက္ကူးသူ ကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပါ။ ညွိဳးႏြမ္းၾကယ္ စာအုပ္မွ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ဒီေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏုိင္ ပါတယ္။


Read more...

Wednesday, December 24, 2008

၀မ္းနည္းေၾကကဲြျခင္း

ဘေလာက္ဂါ ကုိမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ၏ ဖခင္ဦးေနာင္ထြန္းလြင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရပါသျဖင့္ ကုိမ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာႏွင့္အတူ ထပ္တူထပ္မွ်၀မ္းနည္းေၾကကဲြရပါသည္။

Read more...

Sunday, December 14, 2008

ႏွစ္ ၆၀ ျပည့့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ သေဘာထားထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္


ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ နအဖ ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မွဳမ်ားနွင့္ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ စစ္ကြၽန္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္ ့ကြက္ရွဳံ႕ခ်ေၾကာင္း အနွစ္ ၆၀ ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လ႔ူအခြင့္အေရးေန ့တြင္ ေၾကျငာ အပ္ပါသည္။
ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ န၀တ တျဖစ္လဲ နအဖ စစ္အုပ္စုတို ့သည္ မိမိတို ့ အာဏာတည္ျမဲေရးနွင့္ တိုင္းျပည္ကိုတရား၀င္စစ္က်ြန္ျပဳရန္ အလို ့ငွာ ပရမ္းပတာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုမင္းကိုနိုင္နွင့္တကြ (၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားကို နစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚတြင္ မတရားထိုးစစ္ဆင္ျခင္း၊ ရြာမ်ားမီးရွုိ ့ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ စေသာ ရက္စက္ရမ္းကား ယုတ္မာမူမ်ားကို နွစ္ေပါင္း(၂၀)နီးပါး ထပ္ခါတလဲလဲ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊအေနနွင္႔ ေစ့စပ္ေရးေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာျဖင့္ လ်စ္လ်ဳရွဳ၍၊

၁၉၉၀ ေမလေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ပစ္ပယ္၍ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ သေဘာဆႏၵကိုဆန္႕က်င္ျပီး၊ လာမည့္ ၂၀၁၀တြင္ ေရြးေကာက္အသစ္ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္နွင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဖၚျပအပ္ပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ယေန႕စုေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအား ဆန္႕က်င္ရွံဳ႕ခ် ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွတဆင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမည့္ အဆံုးအျဖတ္တိုက္ပြဲ (၀ါ) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ေသမင္းတမန္ စိန္ေခၚတိုက္ပြဲ ကိုလည္း ျမန္မာနုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ နအဖ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တိုက္ပြဲဝင္သြားနိုင္ရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ နအဖ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျပီးအပိုင္ သုတ္သင္ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ပူးေပါင္းပါဝင္လာေရးမူ အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက် ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ ရရွိေစေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး တရားဥေပေဒႏွင့္ အကာအကြယ္ ရရွိေစေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရွးရွဴ၍ ေအာင္ပြဲရသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားရန္ က်ြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း၊ ျမန္မာျပည္သားမ်ား လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားသည္အထိ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို႕အေပၚတြင္ ထိေရာက္သည္ ႔အေရးယူမူမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


တရားမဝင္ စစ္အုပ္စုဖယ္ရွားေရး ---- (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔ အေရး)


ဖမ္းဆီးခံ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး --- (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)


တရားဈင္ျပည္သူ႔ အစိုးရ ေပၚပါက္ေရး ---- (ဒို႔အေရး၊ ဒို႔အေရး)


အဖိနွိပ္ခံျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ေရး အေရးေတာ္ပံု (ေအာင္ရမည္၊ ေအာင္ရမည္)

Read more...

ဒီေလာက္အားေပးၿပီးၿပီ

Better Tomorrow © Layout By Hugo Meira.

TOP